Search result table

Search Results

Results view
19 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Dynamika wzrostu masy korzeniowej i nadziemnej pszenżyta w porównaniu z żytem i pszenicą ozimą na glebie płowej wytworzonej z lessówCzesław Tarkowski; Edward Pałys; Leszek Malickiarticle1985
Go to the collection
Masa korzeniowa zbóż jarych na glebie płowej wytworzonej z lessów. Część I. Dynamika masy korzeniowejEdward Pałysarticle1980/81
Go to the collection
Resztki pożniwne ważniejszych gatunków zbóż na różnych glebachEdward Pałys; Leszek Malickiarticle1985
Go to the collection
Masa korzeniowa zbóż jarych na glebie płowej wytworzonej z lessów. Cz. V. Pobranie ważniejszych makro- i mikroelementówEdward Pałysarticle1985
Go to the collection
Masa korzeniowa zbóż jarych na glebie płowej wytworzonej z lessów. Część III. Zawartość makroelementówEdward Pałys; Leszek Malickiarticle1980/81
Go to the collection
Masa korzeniowa zbóż jarych na glebie płowej wytworzonej z lessów. Cz. IV. Zawartość mikroelementów w masie korzeniowej i nadziemnejEdward Pałys; Leszek Malickiarticle1982
Go to the collection
Masa korzeniowa zbóż jarych na glebie płowej wytworzonej z lessów. Część II. Stosunek masy korzeni do części nadziemnychEdward Pałysarticle1980/81
Go to the collection
Wpływ sposobów zwalczania perzu właściwego na zachwaszczenie łanu ziemniaka na rędzinieEdward Pałysarticle1998
Go to the collection
Studia nad odchwaszczaniem ziemniaka na rędzinie ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania perzu właściwego. III. Liczba pączków znajdujących się na rozłogach perzu właściwegoEdward Pałysarticle1997
Go to the collection
Studia nad odchwaszczaniem ziemniaka na rędzinie ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania perzu właściwego. I. Powietrznie sucha masa rozłogów perzu właściwegoEdward Pałysarticle1996
Go to the collection
Trzyletnie upraszczanie uprawy roli a produkcyjność niektórych roślin na rędzinieEdward Pałys; Elżbieta Podstawka-Chmielewska; Leszek Malickiarticle1998
Go to the collection
Studia nad odchwaszczaniem ziemniaka na rędzinie ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania perzu właściwego. V. Zachwaszczenie łanu ziemniaka perzem właściwymEdward Pałysarticle1997
Go to the collection
Studia nad odchwaszczaniem ziemniaka na rędzinie ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania perzu właściwego. IV. Zawartość podstawowych makroelementów w rozłogach perzu właściwegoEdward Pałysarticle1997
Go to the collection
Wpływ przedsiewnej obróbki nasion promieniami lasera na plon i jakość korzeni kilku odmian buraka cukrowegoEdward Pałys; Stanisława Wójcik; Urszula Bojarskaarticle1998
Go to the collection
Skład gatunkowy i masa chwastów w łanie lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) w zależności od sposobów odchwaszczaniaEdward Pałys; Leszek Rachoń; Piotr Kraska; Robert Kuraszkiewicz; Szymon Dziambaarticle2000
Go to the collection
Wpływ metod pielęgnowania ziemniaka na zachwaszczenie jego łanu na rędzinieEdward Pałysarticle1998
Go to the collection
Zachwaszczenie łanu roślin w trójpolowym zmianowaniu na rędzinie w zależności od sposobów uprawy roliEdward Pałys; Elżbieta Podstawka-Chmielewska; Joanna Kwiatkowskaarticle1999
Go to the collection
Studia nad odchwaszczaniem ziemniaka na rędzinie ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania perzu właściwego. II. Długość rozłogów perzu właściwegoEdward Pałysarticle1997
Go to the collection
Badania wstępne nad wpływem rolniczego zagospodarowania gleby odłogowanej na jej aktywność mikrobiologiczną i biochemicznąEdward Pałys; Elżbieta Podstawka-Chmielewska; Jadwiga Furczak; Jolanta Joniecarticle2000
19 records found