Przemieszczanie rozpuszczalnego w wodzie fosforanu (P-32) w glebach o różnych właściwościach sorpcyjnych

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/df1be906-6ac0-4c01-bebe-f9ca5d63b799

Description

Dublin Core

Files

9_Myszka_Anna_Misztal_Modest_Przemieszczanie_rozpuszczalnego_w_wodzie_fosforanu_w_glebach.pdf (124 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published