Wpływ sposobu użytkowania gleb murszowo-torfowych na kształtowanie się stosunków wodno-powietrznych i występowanie fauny glebowej

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/e5163089-1fd0-48e2-bf42-24fa2ad836c7

Description

Dublin Core

Files

17_Gawlik_Jan_Wplyw_sposobu_uzytkowania_gleb_murszowo_torfowych.pdf (223 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published