Próba określenia polowego zużycia wody przez niektóre rośliny uprawne w zależności od warunków meteorologicznych w latach 1963-1968. Cz. II. Groch, koniczyna czerwona i ziemniaki

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/60cd4dc6-f1a7-4522-9962-af4760df3e0b

Dublin Core

Files

4_Kolodziej_J_Liniewicz_K_Mitosek_H_Proba_okreslenia_polowego_zuzycia_wody_przez_niektore_rosliny_uprawne.pdf (178 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published