Efektywność nawożenia mineralnego w zależności od nawożenia obornikiem, jakości gleb i struktury zasiewów

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/772c546c-d0f7-40f7-b5ac-c3048558c538

Dublin Core

Files

22_Pludowski_Henryk_Bartoszcze_Jerzy_Efektywnosc_nawozenia_mineralnego.pdf (148 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published