Wpływ rozstawy i nawożenia mineralnego na plon i jakość tytoniu uprawianego na glebach lekkich

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/0c935ff5-0a6f-469e-97b5-420d70949277

Description

Dublin Core

Files

1_Tabin_Stanislaw_Skalski_Jozef_Wplyw_rozstawy_i_nawozenia_na_plon_i_jakosc_tytoniu.pdf (178 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published