Próba określenia polowego zużycia wody przez niektóre rośliny uprawne w zależności od warunków meteorologicznych w latach 1963–1968. Cz. I. Rośliny zbożowe

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/2f5ccfc6-463b-46b9-a445-854e03b22a74

Dublin Core

Files

1_Kolodziej_J_Liniewicz_K_Mitosek_H_Proba_polowego_zuzycia_wody_przez_niektore_rosliny_uprawne.pdf (218 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published