Dynamika wzrostu masy korzeniowej i nadziemnej pszenżyta w porównaniu z żytem i pszenicą ozimą na glebie płowej wytworzonej z lessów

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/788fae7e-721b-4e4a-ad0e-77b63896c530

Dublin Core

Files

3_Malicki_L_Palys_E_Tarkowski_C_Dynamika_wzrostu_masy_korzeniowej_i_nadziemnej_pszenzyta.pdf (132 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published