Wpływ poziomu i sposobu nawożenia fosforowego w płodozmianie na zawartość różnych frakcji mineralnego fosforu i przyswajenego DL w glebach lessowych

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/5c8f4660-dc0e-4da3-a5e7-1b6515ebcff6

Dublin Core

Files

21_Myszka_Anna_Ginalski_Jerzy_Wplyw_poziomu_i_sposobu_nawozenia_fosforowego.pdf (110 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published