Właściwości wodno-powietrzne gleb Lubelszczyzny w zależności od sposobu ich użytkowania

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/196f0f89-0dee-43e4-9f4f-438df79d4fd6

Description

Dublin Core

Files

4_Domzal_H_Hodara_J_Slowinska_A_Wlasciwosci_wodno_powietrzne.pdf (72.8 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published