Skład jonowy i zawartość niektórych związków organicznychw roślinach kapusty pastewnej i kukurydzy. Cz. Il. Wpływ żywienia różnymi formami soli potasu

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/73e17d8a-e560-4084-a604-4497be74b007

Dublin Core

Files

19_Borowski_Edward_Sklad_jonowy_i zawartosc_niektorych_zwiazkow_organicznych_Cz_II.pdf (100 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published