Wpływ prędkości roboczej kombajnu Alina do zbioru marchwi – na straty i uszkodzenia korzeni

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/5e6f1d3a-37eb-4ad9-abef-cc960023c6f1

Description

Dublin Core

Files

24_Kowalczuk_J_Leszczynski_N_Zarajczyk_J_Wplyw_predkosci_roboczej_kambajnu_Alina.pdf (62.2 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published