Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy cukrowej

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/4cccdfc9-1689-4796-a98d-e911e807fe3f

Description

Dublin Core

Files

13_Michalojc_Z_Nurzynski_J_Kossowski_J_M_Wplyw_nawozenia_azotowo_potasowego_na_plonowanie.pdf (79.1 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published