Atrakcyjność kwiatów sześciu odmian tulipana (Tulipa gesneriana L.) oraz niektóre cechy budowy łodygi kwiatowej

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/a2b4be4f-a1f2-459a-b8f5-ed651d29bb4e

Dublin Core

Files

10_Weryszko_Chmielewska_E_Hetman_J_Laskowska_H_Michonska_M_Atrakcyjnosc_kwiatow_szesciu_odmian_tulipana.pdf (89.2 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published