Ocena zagęszczeń zwierzyny płowej ze szczególnym uwzględnieniem saren w różnych kompleksach leśnych

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/627c9222-0f96-49b8-9002-765485e2fbf5

Description

Dublin Core

Files

3_Krupka_J_Dziedzic_R_Drozd_L_Ocena_zageszczen_zwierzyny_plowej_ze_szczegolnym_uwzglednieniem_saren.pdf (77.9 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published