Współzaleźność między wagami w handicapie generalnym dla koni czystej krwi arabskiej a ich współczynnikami powodzenia

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/e11d19bc-4225-4b81-b85d-73e051aa9427

Description

Dublin Core

Files

27_Budzynski_M_Chmiel_K_Sobczuk_D_Gajewska_A_Sztojko_D_Wspolzaleznosc_miedzy_wagami.pdf (25.2 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published