Wartość rzeźna i jakość mięsa buhajków czarno-białych i mieszańców F₁ z rasą angus opasanych paszami gospodarskimi

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/8e91276f-41ff-4d3d-82a9-de6c05df462b

Dublin Core

Files

5_Litwinczuk_Z_Stanek_P_Jankowski_P_Skalecki_P_Wartosc_rzezna_i_jakosc_miesa_buhajkow.pdf (47.1 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published