Wpływ dodatku mączki z sidy (Sida hermaphrodita Rusby) na strawność składników pokarmowych w żywieniu loch

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/0251610a-a10b-4fd5-9c12-39685fcfe13f

Description

Dublin Core

Files

47_Tarkowski_A_Kwiecien_M_Wplyw_dodatku_maczki_z_sidy_na_strawnosc_skladnikow_pokarmowych.pdf (66.8 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published