Związek genetycznych wariantów białek mleka z wydajnością mleczną krów mięsnych oraz wynikami odchowu ich potomstwa. I. Rasa hereford

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/cf8af6aa-7444-4786-ba9b-ea1f3a9e25a0

Description

Dublin Core

Files

11_Krol_Jolanta_Zwiazek_genetycznych_wariantow_bialek_mleka_I.pdf (87 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published