Zawartość metali ciężkich w poszczególnych ogniwach łańcucha troficznego krów mlecznych z rejonu Pomorza Środkowego

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/fd9c6a6f-da23-4367-b59e-1ee98d88fa86

Description

Dublin Core

Files

10_Wnuk_W_Saba_L_Nowakowicz_Debek_B_Bis_Wencel_H_Ondrasovic_M_Zawartosc_metali_ciezkich_w_ogniwach_lancucha.pdf (66.3 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published