Wpływ udziału kwasu ortofosforowego w mieszankach paszowych na wyniki odchowu kurcząt brojlerów

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/02f5f9c8-1443-4da2-ad4f-290dff907379

Description

Dublin Core

Files

47_Krekin_A_Jaskiewicz_T_Rubaj_J_Matyka_S_Wplyw_udzialu_kwasu_ortofosforowego.pdf (63.8 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published