Zachowanie się niektórych związków azotowych w surowicy krwi hiperimmunizowanych koni w cyklu produkcyjnym

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/4071

Dublin Core

Files

9_Kostarz_T_Rucinski_T_Patyra_J_Zachowanie_sie_niektorych_zwiazkow_azotowych.pdf (155 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published