Siarczan laurylowy propionianu erytromycyny — oznaczanie toksyczności ostrej i podostrej

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/4083

Description

Dublin Core

Files

13_Staskiewicz_G_Rolinski_Z_Rubaj_B_Siarczan_laurylowy_propionianu_erytromycyny.pdf (122 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published