Analiza farmakokinetyczna stężeń sulfadwumetoksyny i trimetoprymu we krwi i tkankach owiec po domięśniowym i dożylnym stosowaniu preparatu Vetrim („„Polfa”) w celu wyznaczenia okresu karencji

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/4612

Dublin Core

Files

19_Rolinski_Z_Kowalski_C_Duda_M_Analiza_farmakokinetyczna_stezen_sulfadwumetoksyny_we_krwi_owiec.pdf (115 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published