Dynamika przeciwciał homocytotropowych w przebiegu doświadczalnej inwazji Fasciola hepatica u owiec i bydła oraz próba alergicznej diagnostyki fasciolozy

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/4723

Dublin Core

Files

1_Gundlach_Jerzy_Lech_Sadzikowski_Andrzej_Bernard_Dynamika_przeciwcial_homocytotropowych.pdf (70 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published