Organizacja fitocenozy w pierwszym roku wyłączenia pola uprawnego z produkcji roślinnej

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/42440e77-af5b-4a0d-b532-6fc9409a7d2f

Dublin Core

Files

Wesolowski_Marian_Jedruszczak_Maria_Smolarz_Henryk_Antoszek_Renata_Organizacja_fitocenozy_w_pierwszym_roku_wylaczenia_pola_uprawnego_z_produkcji_roslinnej.pdf (1.1 MB)

  • Licence: CC BY-NC-ND 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published