Organizacja fitocenozy w pierwszym roku wyłączenia pola uprawnego z produkcji roślinnej

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/42440e77-af5b-4a0d-b532-6fc9409a7d2f

MARC

 • 001 $a 113970
 • 041 $a Polski
 • 100 $a Maria Jędruszczak (Autor)
 • 100 $a Marian Wesołowski (Autor)
 • 100 $a Henryk Smolarz (Autor)
 • 100 $a Renata Antoszek (Autor)
 • 245 $a Organizacja fitocenozy w pierwszym roku wyłączenia pola uprawnego z produkcji roślinnej
 • 246 $a Arrangement of phytocenosis during first year of set aside an arable field
 • 260 $c 2003
 • 300 $a 447-451
 • 491 $e 1
 • 491 $a Acta Agrophysica
 • 695 $b biodiversity
 • 695 $a dominacja
 • 695 $b dominance
 • 695 $b evenness
 • 695 $b fallow
 • 695 $a jednorodność
 • 695 $a odłóg
 • 695 $a różnorodność biologiczna
 • 695 $b weeds
 • 951 $a https://hdl.handle.net/20.500.12838/42440e77-af5b-4a0d-b532-6fc9409a7d2f
 • 961 $a http://www.acta-agrophysica.org/Arrangement-of-phytocenosis-during-first-year-of-set-aside-an-arable-field,108384,0,2.html $c http://www.acta-agrophysica.org/Arrangement-of-phytocenosis-during-first-year-of-set-aside-an-arable-field,108384,0,2.html
 • 970 $a Artykuł w czasopiśmie
 • 975 $a Praca oryginalna
 • 985 $a Wydział Agrobioinżynierii
 • 985 $a Jednostka Wydziału Rolniczego

Dublin Core

Files

Wesolowski_Marian_Jedruszczak_Maria_Smolarz_Henryk_Antoszek_Renata_Organizacja_fitocenozy_w_pierwszym_roku_wylaczenia_pola_uprawnego_z_produkcji_roslinnej.pdf (1.1 MB)

 • Licence: CC BY-NC-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published