Wpływ mieszanek międzyodmianowych jęczmienia jarego na zachwaszczenie tej rośliny w uprawie monokulturowej i płodozmianie

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/9b854543-7e5d-4b25-9265-8a99e8bfe5dd

Dublin Core

Files

Wesolowski_Marian_Kwiatkowski_Cezary_Stepien_Agnieszka_Wplyw_mieszanek_miedzyodmianowych_jeczmienia_jarego_na_zachwaszczenie_tej_rosliny_w_uprawie_monokulturowej_i_plodozm.pdf (1.55 MB)

  • Licence: CC BY-NC-ND 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published