Search result table

Search Results

Results view
1051 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agriculturaarticle1988
Go to the collection
Analiza produkcji koni rzeźnych w województwie lubelskim na tle rejonizacji hodowlanej i potencjalnych możliwości w tym zakresieJózef Moczybroda; Marian Budzyńskiarticle1970
Go to the collection
Efektywność uspołecznionych ferm w hodowli trzody chlewnejKazimierz Majewski; Zdzisław Szostak; Zenon Kotarticle1970
Go to the collection
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agriculturaarticle1969
Go to the collection
Praca hodowlana nad polbarami. Cz. I. Skuteczność selekcji na nieśność i dojrzałość polbarów w latach 1962-1972Maria Lorkiewiczarticle1976
Go to the collection
Próba oceny wartości użytkowej 2,5-letnich ogierów uznanychBronisław Jeleń; Ewald Sasimowski; Marian Budzyńskiarticle1965
Go to the collection
Wartość rzeźna skopów jedynaków i bliźniąt. Część I. Wskaźniki wartości rzeźnej skopów uzyskane w wyniku zastosowania tuczu popastwiskowegoCzesława Lipecka; Krystyna Maciejewska; Tadeusz Efner; Tomasz Gruszeckiarticle1979
Go to the collection
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agriculturaarticle1985
Go to the collection
Elektrochromatograficzne oznaczanie aminokwasów w produktach biologicznychBogusław Makarski; Stanisław Wójcikarticle1976
Go to the collection
Wyniki tuczu i wartość rzeźna świń pochodzących z krzyżówek uszlachetnionej świni nadbużańskiej z rasą polską białą zwisłouchąAleksander Walkiewicz; Jan Nozdryn-Płotnicki; Krystyna Lecykarticle1976
Go to the collection
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agriculturaarticle1975
Go to the collection
Porównanie wartości rzeźnej tuczonych skopków i tryczków polskiej owcy długowełnistejTadeusz Efnerarticle1976
Go to the collection
Porównanie metod oznaczania frakcji lipidowych w podstawowych rodzajach paszJerzy Turski; Stanisław Wójcikarticle1976
Go to the collection
Współzależność między dzienną wydajnością mleka a zawartością podstawowych jego składników oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi określane u krów pierwiastek rasy ncbAnna Asarabowska; Anna Litwińczuk; Władysław Zalewski; Zygmunt Litwińczukarticle1980/81
Go to the collection
Wpływ poekstrakcyjnej śruty bawełnianej w dawkach pokarmowych dla świń na szybkość przechodzenia treści przez przewód pokarmowy i strawność dawekJan Wojtasik; Stanisław Wójcik; Wanda Bojarczykarticle1976
Go to the collection
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agriculturaarticle1994
Go to the collection
Zawartość selenu w nasionach roślin strączkowych grubonasiennychJacek Rączkiewicz; Stanisław Matyka; Waldemar Korolarticle1987
Go to the collection
Współzależność między mlecznością matek a wzrostem jagniąt jako czynnik selekcyjnyCzesława Kalinowskaarticle1976
Go to the collection
Przemysłowy tucz świń pochodzących z wolnorynkowego zakupu sześciotygodniowych prosiąt. Cz. I. Wychów prosiąt wcześnie odsadzonych od lochy na różnych zestawach paszowychKrystyna Aleksandra Lecykarticle1976
Go to the collection
Próba zastosowania mleka w proszku w żywieniu jagniąt bliźniaczychAdam Domański; Czesława Kalinowska; Tadeusz Efnerarticle1976
1051 records found