Search result table

Search Results

Results view
6 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Badania nad wpływem kilku wybranych częstotliwości słyszalnych dźwięków ciągłych na wzrost siewek pszenicy ozimej odmiany DanaAdam Tomaszewski; Elżbieta Weryszko-Chmielewska; Halina Krzanowskaarticle1986
Go to the collection
Badania nad możliwością stosowania wielkości ziarn pyłku i liczby ujść łagiewkowych jako testu taksonomicznego u kilku gatunków jaskrówAdam Tomaszewskiarticle1965
Go to the collection
Wpływ kwasu indolilooctowego (IAA), giberelinowego (GA3) i gibereliny (GB) na prędkość rozchodzenia się chromosomów w anafazie (na materiale in vitro)Adam Tomaszewskiarticle1977/1978
Go to the collection
Badania nad czasem trwania stadiów podziału mitotycznego na podstawie obserwacji in vitro. Część I. Zależność długości faz mitozy od wieku hodowli w rozmazie wiszącymAdam Tomaszewskiarticle1965
Go to the collection
Badania nad wpływem niższych zakresów częstotliwości słyszalnych dźwięków ciągłych na wzrost siewek dwu odmian pszenicy: „Opolska” (jara) i „Dańkowska Biała” (ozima)Adam Tomaszewski; Elżbieta Weryszkoarticle1976
Go to the collection
Badania nad czasem trwania stadiów podziału mitotycznego na podstawie obserwacji in vitro. Część I. Zależność długości faz mitozy od składu chemicznego podłoża (ośrodka hodowli)Adam Tomaszewskiarticle1964
6 records found