Search result table

Search Results

Results view
9 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Wpływ nawożenia organicznego i wsiewek poplonowych na plonowanie i zachwaszczenie pszenżyta ozimego w monokulturzeAndrzej Woźniak; Franciszek Pawłowskiarticle1994
Go to the collection
Plonowanie pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack) uprawianego w płodozmianie i monokulturzeAndrzej Woźniakarticle1998
Go to the collection
Zachwaszczenie pszenżyta ozimego w zależności od jego udziału w płodozmianie i sposobu pielęgnowaniaAndrzej Woźniakarticle1995
Go to the collection
Zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w płodozmianie i monokulturzeAndrzej Woźniakarticle2001
Go to the collection
Zachwaszczenie pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack) uprawianego w płodozmianie i monokulturzeAndrzej Woźniakarticle1998
Go to the collection
Kształtowanie się suchej masy jęczmienia jarego i pszenicy jarej w różnych fazach rozwojowychAndrzej Woźniakarticle2000
Go to the collection
Ocena produkcyjności płodozmianów o zróżnicowanym udziale pszenżyta ozimegoAndrzej Woźniakarticle1996
Go to the collection
Plonowanie łubinu zółtego uprawianego w zmianowaniu i monokulturzeAndrzej Woźniak; Marian Wesołowski (Autor)article2000
Go to the collection
Zachwaszczenie pszenżyta ozimego w zależności od przedplonu i sposobu pielęgnowania roślinAndrzej Woźniak; Marian Wesołowski (Autor)article2000
9 records found