Search result table

Search Results

Results view
8 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Współzależność między dzienną wydajnością mleka a zawartością podstawowych jego składników oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi określane u krów pierwiastek rasy ncbAnna Asarabowska; Anna Litwińczuk; Władysław Zalewski; Zygmunt Litwińczukarticle1980/81
Go to the collection
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa krów i jałowiec z chowu masowegoAnna Asarabowska; Anna Litwińczuk; Joanna Barłowska; Katarzyna Wiercińskaarticle1994
Go to the collection
Zmienność zawartości suchej masy w mleku krów czarno-białychAnna Asarabowskaarticle1997
Go to the collection
Wartość rzeźna i jakość fizykochemiczna mięsa buhajów i jałówek rasy czarno-białej z gospodarstw indywidualnychAnna Asarabowska; Anna Litwińczuk; Danuta Borkowska; Grzegorz Podolakarticle1992
Go to the collection
Zawartość makro- i mikroelementów w mięśniach, wątrobie i nerkach u bydła utrzymywanego systemem pastwiskowym i alkierzowymAnna Asarabowska; Anna Drozd-Janczak; Anna Litwińczuk; Ilona Bagłaj; Monika Kędzierskaarticle1999
Go to the collection
Powtarzalność wydajności i składu chemicznego mleka u krów w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach i laktacjachAnna Asarabowska; Anna Litwińczukarticle1993
Go to the collection
Zmiany zawartości suchej masy w mleku krów w zależności od poziomu tłuszczu i białkaAnna Asarabowska; Anna Litwińczukarticle1995
Go to the collection
Związek między polimorfizmem białek mleka a produkcyjnością krówAnna Asarabowska; Anna Litwińczuk; Joanna Barłowska; Mariusz Florekarticle1996
8 records found