Search result table

Search Results

Results view
6 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Wpływ poziomu i sposobu nawożenia fosforowego w płodozmianie na zawartość różnych frakcji mineralnego fosforu i przyswajenego DL w glebach lessowychAnna Myszka; Jerzy Ginalskiarticle1983/1984
Go to the collection
Działanie krajowych mączek fosforytowych na bielicowych i brunatnych glebach nalessowych województwa lubelskiego. Doświadczenia wstępneAdam Wondrausch; Anna Myszka; Jerzy Ginalskiarticle1959
Go to the collection
Doświadczenia polowe ze stosowaniem boru pod buraki cukroweAnna Myszkaarticle1962
Go to the collection
Przemieszczanie rozpuszczalnego w wodzie fosforanu (P-32) w glebach o różnych właściwościach sorpcyjnychAnna Myszka; Modest Misztalarticle1964
Go to the collection
Wpływ nawożenia borem i manganem na zawartość witaminy C w niektórych warzywach w warunkach polowychAnna Myszkaarticle1956
Go to the collection
Badania nad zawartością boru rozpuszczalnego w typowych glebach Wyżyny LubelskiejAnna Myszkaarticle1960
6 records found