Search result table

Search Results

Results view
32 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Rozmieszczenie boru w poszczególnych frakcjach mechanicznych gleb wykształconych z różnych utworów macierzystychJan Magierski; Józef Borowiecarticle1985
Go to the collection
Wpływ wapnowania łąk na zawartość mikroelementów w glebie i roślinności torfowiska niskiegoJózef Borowiecarticle1979
Go to the collection
Zawartość mikroelementów w glebach i roślinności łąki nawożonej ściekami miejskimi LublinaJózef Borowiec; Roman Kosienkowskiarticle1979
Go to the collection
Efekty systematycznego nawożenia ściekami miejskimi łąk w dolinie WieprzaJózef Borowiec; Roman Kosienkowskiarticle1985
Go to the collection
Przydatność węglanowych gleb murszowych pod użytki zielone na przykładzie torfowiska w dolinie HuczwyJózef Borowiec; Julian Gajdaarticle1975
Go to the collection
Występowanie pierwiastków śladowych w wodach terenów rolniczego wykorzystania gnojowicyJózef Borowiec; Julian Gajdaarticle1982
Go to the collection
Dynamika potasu i sodu w glebie i roślinności łąk nawożonych ściekami miejskimiJózef Borowiec; Roman Kosienkowskiarticle1986
Go to the collection
Wpływ nawożenia gnojowicą na zawartość pierwiastków śladowych w glebie lekkiejJan Magierski; Józef Borowiecarticle1980/81
Go to the collection
Ocena zdolności różnych utworów glebowych do zatrzymywania składników chemicznych zawartych w ściekach miejskichJózef Borowiecarticle1982
Go to the collection
Rozmieszczenie glinu w poszczególnych frakcjach mechanicznych gleb wykształconych z różnych utworów macierzystychJan Magierski; Józef Borowiecarticle1988
Go to the collection
Porównanie efektów nawożenia gnojowicą łąk na glebach mineralnej i torfowejJózef Borowiecarticle1986
Go to the collection
Wykorzystanie gnojowicy do nawożenia łąk w warunkach glebowych torfowiska niskiegoJózef Borowiecarticle1983/1984
Go to the collection
Wstępna ocena kierunków zmian chemizmu gleby i roślinności łąk regionu lubelskiegoDanuta Urban; Józef Borowiecarticle1992
Go to the collection
Warunki wodno-glebowe na zdewastowanym torfowisku niskimJózef Borowiecarticle1969
Go to the collection
Rozmieszczenie mikro- i makroelementów w poszczególnych frakcjach mechanicznych gleb wykształconych z różnych utworów macierzystych. Cz. III. WanadJan Magierski; Józef Borowiec; Ryszard Turskiarticle1977/1978
Go to the collection
Wstępna ocena działania ścieków miejskich Lublina na środowisko glebowo-roślinne łąk w dolinie BystrzycyJózef Borowiec; Julian Gajda; Stanisław Dudziakarticle1977/1978
Go to the collection
Problemy gospodarki potasem w glebie na przykładzie czarnoziemów polskichJózef Borowiecarticle1969
Go to the collection
Wstępna ocena chemizmu gleb i wód w rejonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w aspekcie planowanej tu intensywnej działalności gospodarczej i przemysłowejJózef Borowiec; Julian Gajdaarticle1983/1984
Go to the collection
Fosforowy efekt nawożenia łąk gnojowicą w różnych warunkach środowiska glebowegoJózef Borowiecarticle1987
Go to the collection
Rozmieszczenie Cu, Mn i Ni w profilach czterech złóż torfu niskiegoJan Gliński; Józef Borowiecarticle1971
32 records found