Search result table

Search Results

Results view
5 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Stosunki wodno-powietrzne a występowanie fauny w glebach murszowo-torfowych w rejonie kanału Wieprz-KrznaJan Gawlikarticle1971
Go to the collection
Zależność rozwoju niektórych grup drobnoustrojów glebowych od ukształtowania terenu dorzecza GrajcarkaBohdan Dobrzański; Jan Gawlikarticle1959
Go to the collection
Wpływ sposobu użytkowania gleb murszowo-torfowych na kształtowanie się stosunków wodno-powietrznych i występowanie fauny glebowejJan Gawlikarticle1971
Go to the collection
Gleby rolniczego zakładu doświadczalnego Elizówka z uwzględnieniem wpływu erozji wodnejBohdan Dobrzański; Jan Gawlik; Józef Borowiecarticle1958
Go to the collection
Wpływ fizyczno-wodnych właściwości gleb murszowych na przeżywalność siewek trawJan Gawlik; Wanda Harkotarticle1998
5 records found