Search result table

Search Results

Results view
21 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Wpływ ilości i sposobu wysiewu soi i kukurydzy, komponentów mieszanek pastewnych, na ich plon i jakośćJerzy Hetman; Stanisław Tabinarticle1969
Go to the collection
Badania przydatności warstw podornych różnych typów gleb do przygotowania ziemi znormalizowanej stosowanej w uprawie gerbery. Cz. I. Właściwości fizyczne i chemiczne badanych warstw podornychJerzy Hetmanarticle1982
Go to the collection
Zdolności buforowe ziem znormalizowanych wykorzystywanych w produkcji ogrodniczej pod osłonamiJerzy Hetman; Ryszard Turski; Waldemar Martrynarticle1983/1984
Go to the collection
Badania wpływu środowiska glebowego ziem znormalizowanych o różnym składzie na jakość plonu goździków uprawianych w tunelu foliowym bez ogrzewaniaJerzy Hetman; Tadeusz Baltaziak; Waldemar Martynarticle1987
Go to the collection
Badania przydatności warstw podornych różnych typów gleb do przygotowania ziemi znormalizowanej stosowanej w uprawie gerbery. Cz. III. Wpływ warstw podornych jako komponentów ziemi znormalizowanej na wzrost i rozwój gerberyJerzy Hetmanarticle1983/1984
Go to the collection
Wpływ chemicznego i termicznego odkażania ziemi znormalizowanej „S” na zdrowotność gerberyJerzy Hetman; Leszek Orlikowskiarticle1979
Go to the collection
Właściwości wodno-powietrzne ziem znormalizowanych wykorzystywanych w produkcji szklarniowejJerzy Hetman; Ryszard Turski; Waldemar Martrynarticle1983/1984
Go to the collection
Wpływ następczy nawożenia azotowego na przydatność cebul tulipanów do pędzenia i reprodukcjiJerzy Hetmanarticle1977/1978
Go to the collection
Badania przydatności warstw podornych różnych typów gleb do przygotowania ziemi znormalizowanej stosowanej w uprawie gerbery. Cz. II. Właściwości fizyczne i chemiczne mieszanin warstw podornych z torfem wysokimJerzy Hetmanarticle1982
Go to the collection
Wpływ nawożenia azotowego na plon cebul tulipanówJerzy Hetmanarticle1976
Go to the collection
Przydatność preparatu EDTA-Fe do nawożenia gerberyJerzy Hetman; Józef Nurzyński; Tadeusz Baltaziakarticle1990
Go to the collection
Wpływ dokarmiania dolistnego na plon cebul tulipanów odmiany ApeldoornHalina Laskowska; Jerzy Hetman; Wojciech Durlakarticle1996
Go to the collection
Charakterystyka ziarn pyłku wybranych odmian tulipana (Tulipa gesneriana L.)Barbara Banach; Elżbieta Weryszko-Chmielewska; Halina Laskowska; Jerzy Hetman; Magdalena Michońskaarticle2003
Go to the collection
Atrakcyjność kwiatów sześciu odmian tulipana (Tulipa gesneriana L.) oraz niektóre cechy budowy łodygi kwiatowejElżbieta Weryszko-Chmielewska; Halina Laskowska; Jerzy Hetman; Magdalena Michońskaarticle2002
Go to the collection
Porównanie struktury łodygi kwiatowej wybranych odmian tulipana (Tulipa gesneriana L.)Barbara Banach; Elżbieta Weryszko-Chmielewska; Halina Laskowska; Jerzy Hetman; Magdalena Michońskaarticle2003
Go to the collection
Wpływ podłoża i preparatów zawierających NAA na ukorzenianie sadzonek zielnych kilku odmian dalii ogrodowejJerzy Hetman; Krystyna Pudelskaarticle2001
Go to the collection
Biologiczne czynniki uprawy dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L.) jako rośliny leczniczejJerzy Hetman; Tadeusz Wolski; Tomasz Bajarticle2000
Go to the collection
Wpływ CCC na plon cebul tulipanów odmiany PolkaHalina Laskowska; Jerzy Hetman; Wojciech Durlakarticle1996
Go to the collection
Wpływ flurprimidolu na kwitnienie wybranych odmian i klonów dalii ogrodowej uprawianych w pojemnikach (Dahlia x cultorum Thorsr. et Reis.)Agnieszka Witek; Jerzy Hetman; Krystyna Pudelskaarticle2003
Go to the collection
Próba wykorzystania ziela jeżówki do poprawy właściwości gleby w uprawie tulipanówHalina Laskowska; Jerzy Hetman; Tadeusz Wolski; Wojciech Durlakarticle2001
21 records found