Search result table

Search Results

Results view
11 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Porównanie metody oceny wieku na podstawie starcia uzębienia z metodą histologiczną w oznaczaniu wieku kozłów pozyskanych w makroregionie środkowo-wschodniej PolskiJerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzic; Ryszarda Misky-Pietrzakarticle1984
Go to the collection
Ocena pozyskania zwierząt łownych w latach 1975—1982 w województwie lubelskim i chełmskim w zależności od zmian powierzchni użytkowej łowiskJerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1985
Go to the collection
Ocena zagęszczeń zwierzyny płowej ze szczególnym uwzględnieniem saren w różnych kompleksach leśnychJerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1986
Go to the collection
Charakterystyka populacji argali i koziorożców w rezerwacie Khuhsyrh w Ałtaju MongolskimAndrzej Szaniawski; Jerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1985
Go to the collection
Charakterystyka jakościowa byków jeleni pozyskanych w makroregionie środkowowschodniej PolskiJerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1986
Go to the collection
Efekt stosowania preparatu HaTE-4c Extrakt w ochronie pól przed szkodami wyrządzanymi przez dzikiJerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1986
Go to the collection
Kształtowanie się masy tuszy byków jeleni w sezonie polowańJerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1986
Go to the collection
Rozprzestrzenienie i liczebność głuszca (Tetrao urogallus) na terenie makroregionu środkowo-wschodniej i północno-wschodniej PolskiJerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1994
Go to the collection
Efekt odchowu bażantów przy żywieniu mieszankami pełnoporcjowymiEugeniusz Wielbo; Jerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1986
Go to the collection
Strawność i wartość biologiczna białka mączek z krwi dla trzody chlewnejJerzy Krupka; Józef Skulmowskiarticle1953
Go to the collection
Ocena wpływu drapieżników na udatność lęgów głuszcaJerzy Krupka; Leszek Drozd; Roman Dziedzicarticle1994
11 records found