Search result table

Search Results

Results view
4 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Efektywność tuczu i wartość rzeźna świń mieszańców F1 uzyskanych z krzyżowania loch puławskich z knurami linii 990 oraz mieszańców F2 po knurach duroc i pietrainAleksander Walkiewicz; Andrzej Stasiak; Eugeniusz Wielbo; Magdalena Baranowska; Piotr Kamykarticle1994
Go to the collection
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej oraz loch mieszańców F1 kojarzonych z knurami ras duroc, pietrain i linii 990Aleksander Walkiewicz; Magdalena Baranowska; Piotr Kamykarticle1994
Go to the collection
Wartość tuczna i rzeźna mieszańców świń z udziałem rasy puławskiejAleksander Walkiewicz; Anna Kasprzyk; Magdalena Baranowska; Piotr Kamyk; Zbigniew Bajdaarticle1997
Go to the collection
Efektywność dodatku ziół w odchowie prosiątAnna Czech; Eugeniusz R. Grela; Magdalena Baranowskaarticle2001
4 records found