Search result table

Search Results

Results view
5 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Masa ciała zajęcy na Wyżynie Lubelskiej i PodlasiuKrzysztof Olszak; Marian Flis; Mariusz Wójcik; Roman Dziedzic; Sławomir Beegerarticle1998
Go to the collection
Zmiany jakości osobniczej samców saren (Capreolus capreolus L.) na LubelszczyźnieKrzysztof Olszak; Marian Flis; Mariusz Wójcik; Roman Dziedzic; Sławomir Beegerarticle1999
Go to the collection
Funkcjonowanie populacji kopytnych w wybranych kompleksach leśnych Lubelszczyzny II. Ocena jakości osobniczej samców jeleni i sarenMarian Flisarticle2005
Go to the collection
Funkcjonowanie populacji kopytnych w wybranych kompleksach leśnych Lubelszczyzny. I.Charakterystyka ugrupowań kopytnychMarian Flisarticle2005
Go to the collection
Zmiany liczebności i rozmieszczenia głuszców (Tetrao urogallus L.) na LubelszczyźnieArtur Błaszczuk; Ewa Śliwińska; Krzysztof Olszak; Marian Flis; Mariusz Wójcik; Roman Dziedzic; Sławomir Beegerarticle2000
5 records found