Search result table

Search Results

Results view
27 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Attempts to determine tracts of the spinal cord in the pig by the use of the degeneration methodMarian Chomiak; Mieczysław Lewandowski; Witold Lutnicki; Zbigniew Milartarticle1961
Go to the collection
Versuche zur Bestimmung der Ruckenmarkbahnen beim Schaf mittels der DegenerationsmethodeMarian Chomiak; Mieczysław Lewandowski; Witold Lutnicki; Zbigniew Milartarticle1960
Go to the collection
Włókna doprowadzające korzenia przedsionkowego nerwu przedsionkowo-ślimakowego w rdzeniu przedłużonymMarian Szalak; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1974
Go to the collection
Jądra mostu owcyZbigniew Milartarticle1968
Go to the collection
40-lecie Zakładu Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie(1944—1984)Zbigniew Milartarticle1985
Go to the collection
Współzależności ciężaru ośrodkowego układu nerwowego i ciężaru ciała u płodów bydłaZbigniew Milartarticle1979
Go to the collection
Budowa jąder ruchowych w części szyjno-piersiowej rdzenia kręgowego lisa polarnego (Alopex lagopus L., 1758)Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1986
Go to the collection
Topografia i cytoarchitektonika jąder nerwów: okoruchowego, bloczkowego i odwodzącego piesaka (Alopex lagopus)Anna Bujak; Irena Zioło; Marek Jastrzębski; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1986
Go to the collection
Badania kliniczne i neuroanatomiczne centralnego układu nerwowegow przypadku niedowładu spastycznego bydłaApolinary Rutkowski; Marian Chomiak; Mieczysław Lewandowski; Zbigniew Milartarticle1967
Go to the collection
Dośrodkowe włókna nerwu twarzowego kotaIrena Zioło; Marian Szalak; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1976
Go to the collection
Pierwotne włókna doprowadzające korzenia ślimakowego nerwu przedsionkowo-ślimakowegoMarian Szalak; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1974
Go to the collection
Włókna korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych Th 8-13 w rdzeniu kręgowym i w rdzeniu przedłużonym owcyIrena Zioło; Marian Szalak; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1977-1978
Go to the collection
Topografia neuronów ruchowych nerwu pośrodkowego w rdzeniu kręgowym owcyMarian Szalak; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1980-1981
Go to the collection
Włókna wstępujące i zstępujące korzeni dogrzbietowych nerwów piersiowych I—VI u owcyMarian Szalak; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1982
Go to the collection
Jądro Onufa w rdzeniu kręgowym piesaka (Alopex lagopus)Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1984
Go to the collection
Jądra móżdżku piesaka (Alopeaz lagopus)Anna Bujak; Irena Zioło; Marek Jastrzębski; Zbigniew Milartarticle1984
Go to the collection
Jądra nerwu przedsionkowo-ślimakowego(n uclei n. vestibulocochlearis) lisa polarnego (Alopex lagopus)Anna Bujak; Irena Zioło; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1988
Go to the collection
Lokalizacja neuronów ruchowych nerwu promieniowego i nerwu łokciowego u owcyMarian Szalak; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1988
Go to the collection
Jądra przedniej części rdzenia przedłużonego i mostu Varola koniZbigniew Milartarticle1958
Go to the collection
Budowa jąder ruchowych w części lędźwiowo-krzyżowej rdzenia kręgowego piesaka (Alopex lagopus)Anna Bujak; Irena Zioło; Stefan Hereć; Zbigniew Milartarticle1983
27 records found