Search result table

Search Results

Results view
7 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Wpływ detergentu anionowego Alkilobenzenosulfonianu sodowego ABS Na na niektóre wskaźniki hematologiczne świńAdam Stec; Bożena Nowakowicz-Dębek; Hanna Bis-Wencel; Leon Saba; Zbigniew Pomorskiarticle1997
Go to the collection
Wpływ detergentu anionowego Sulfarokanolu L327/1 na wskaźniki hematologiczne kurcząt brojlerówAdam Stec; Bożena Nowakowicz-Dębek; Hanna Bis-Wencel; Leon Saba; Zbigniew Pomorskiarticle1997
Go to the collection
Wpływ detergentu anionowego na zmiany anatomo- i histopatologiczne oraz niektóre cechy wzrostu świńAdam Stec; Hanna Bis-Wencel; Leon Saba; Zbigniew Pomorskiarticle1996
Go to the collection
Badania nad przydatnością preparatu Selcewet—Polfa (Se witamina C)w lecznictwie i tuczu brojlerów. II. Ocena skuteczności profilaktyczneji terapeutycznej preparatu w warunkach hodowli fermowejHenryka Gronek; Stanisław Grzebuła; Zbigniew Pomorskiarticle1979
Go to the collection
Zmiany krwi obwodowej u bydła chorego na białaczkę limfatyczną. II. Frakcje białka surowicyJuliusz Szalecki; Zbigniew Pomorskiarticle1970
Go to the collection
Histamina, kwas mlekowy i pirogronowy w przebiegu niestrawności kwaśnej bydłaEdward Pinkiewicz; Irena Rukasz; Juliusz Szalecki; Zbigniew Pomorskiarticle1972
Go to the collection
Wpływ podawania dwóch postaci preparatu montmorillonitowo-klinoptilolitowego na stan zdrowia i wybrane wskaźniki produkcyjne u świńAdam Stec; Hanna Dufaj-Zemła; Krystyna Bobrowska-Krajewska; Łukasz Kurek; Zbigniew Pomorskiarticle2000
7 records found