Search result table

Search Results

Results view
28 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Ocena leków przeciwpadaczkowych przy zapobieganiu napadom drgawkowym po flunaryzynie u królikówElżbieta Klimont; Piotr Wlaź; Zbigniew Rolińskiarticle1989
Go to the collection
Analiza farmakokinetyczna stężeń sulfadwumetoksyny i trimetoprymu we krwi i tkankach owiec po domięśniowym i dożylnym stosowaniu preparatu Vetrim („„Polfa”) w celu wyznaczenia okresu karencjiCezary Kowalski; Maciej Duda; Zbigniew Rolińskiarticle1989
Go to the collection
Wzrost immunodepresyjnego działania deksametazonu w interakcji z litemPiotr Wlaź; Romana Wernicka-Furmaga; Zbigniew Rolińskiarticle1994
Go to the collection
Badania farmakologiczne preparatu PropanididGrzegorz Staśkiewicz; Stanisław Patyra; Zbigniew Rolińskiarticle1972
Go to the collection
Zmiany morfologiczne po podaniu preparatu Propanidid do a. femoralis u szczurówAdam Kądziołka; Grzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiarticle1972
Go to the collection
Niektóre właściwości farmakologiczne preparatu oksprenololBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Władysław Stążka; Zbigniew Rolińskiarticle1977-1978
Go to the collection
Siarczan laurylowy propionianu erytromycyny — oznaczanie toksyczności ostrej i podostrejBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiarticle1968
Go to the collection
Oznaczanie toksyczności ostrej i podostrej oksyterracyny paszowej „Polfa” na myszach i szczurachBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiarticle1969
Go to the collection
Badania nad fitoestrogenami krajowych odmian Trifolium pratense i Medicago sativa. I. Badania aktywności estrogennej T. pratense i M. sativa. Il. Analiza chromatograficzna i spektrofotometryczna związków estrogennych T. pratense i M. sativaZbigniew Rolińskiarticle1969
Go to the collection
Oznaczanie pozostałości antybiotyku w tkankach i płynach ustrojowych kurcząt po podawaniu z karmą oksyterracyny paszowej „Polfa”Grzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiarticle1969
Go to the collection
Badania aktywności biologicznej cinnarizinyBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiarticle1975
Go to the collection
Biologiczne właściwości preparatu Carbochromen produkcji krajowejBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Stanisław Patyra; Władysław Stążek; Zbigniew Rolińskiarticle1975
Go to the collection
Badania farmakologiczne preparatu Rheumopyrin, krajowego odpowiednika preparatu IrgapyrinBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Stanisław Patyra; Zbigniew Rolińskiarticle1975
Go to the collection
Badania nad selektywnym działaniem niektórych benzodwuazepin na agresywność myszy wywołaną drażnieniem prądemWłodzimierz Kozak; Zbigniew Rolińskiarticle1979
Go to the collection
Stężenie tylozyny w tkankach i płynach ustrojowych królików po domięśniowym stosowaniu antybiotykuGrzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiarticle1970
Go to the collection
Stężenia sulfisoksazolu we krwi kurGrzegorz Staśkiewicz; Halina Fidecka; Zbigniew Rolińskiarticle1970
Go to the collection
Oznaczanie pozostałości antybiotyku w tkankach i płynach ustrojowych cieląt po podawaniu z karmą oksyterracyny (OTC) paszowej „Polfa”Elżbieta Chojecka; Grzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiarticle1970
Go to the collection
Oznaczanie pozostałości antybiotyku w tkankach i płynach ustrojowych prosiąt po podawaniu z karmą oksyterracyny (OTC) paszowej „Polfa”Grzegorz Staśkiewicz; Zbigniew Rolińskiarticle1970
Go to the collection
Badania farmakologiczne kompleksowego związku żelaza z uwodornionym dekstranemBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Stanisław Patyra; Zbigniew Rolińskiarticle1970
Go to the collection
Niektóre właściwości farmakologiczne heparyny produkcji krajowejBolesław Rubaj; Grzegorz Staśkiewicz; Stanisław Patyra; Zbigniew Rolińskiarticle1975
28 records found