Wpływ nawożenia azotem na skład chemiczny bulw ziemniaka odmian Elida i Janka

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/da20947d-c105-46f1-ac0d-7d3ce7d0b76b

Description

Dublin Core

Files

8_Sawicka_B_Skalski_J_Wplyw_nawozenia_azotem_na_sklad_chemiczny_bulw_ziemniaka_odmian_Elida_i_Janka.pdf (83.9 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published