Wartość rzeźna i jakość fizykochemiczna mięsa buhajów i jałówek rasy czarno-białej z gospodarstw indywidualnych

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/30cc6c62-9f53-4e46-8f6e-a12a355aa3f5

Dublin Core

Files

6_Litwinczuk_A_Borkowska_D_Podolak_G_Asarabowska_A_Wartosc_rzezna_i_jakosc_fizykochemiczna_miesa.pdf (48.5 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published