Jakość higieniczna mleka surowego z rejonów środkowowschodniej Polski o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia środowiska. II. Obecność substancji hamujących, w tym antybiotyków beta-laktamowych oraz zawartość toksycznych jonów metali ciężkich

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/f69c0ee1-5c7f-4f6b-a2dd-d614fd08c7c8

Dublin Core

Files

42_Sadurska_A_Studzinski_T_Sliwa_E_Grela_E_R_Effect_of_Dietary_Supplementation_with_Grass_Pea.pdf (63.4 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published