Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genotypu na jakość i skład chemiczny mleka pozyskiwanego w gospodarstwach prywatnych Lubelszczyzny

Collection
article
Download bibliographic description
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.12838/80f3e896-a2f7-4548-a374-2dd3471b28ac

Dublin Core

Files

8_Stenzel_R_Chabuz_W_Ciastek_K_Zelezik_M_Wplyw_wybranych_czynnikow.pdf (77.9 MB)

  • Licence: CC BY 4.0
  • Text version: Final published
  • Availability: Published