Marian Wesołowski (Autor)

Kolekcja powstała z okazji nadania prof. dr hab. Marianowi Wesołowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentowane są tutaj wybrane spośród 270 publikacji artykuły naukowe, których tematyka koncentruje się m.in. na biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów, materiale nasiennym roślin uprawnych oraz gospodarce płodozmianowej. Więcej informacji o Panu Profesorze i jego dorobku naukowym odnaleźć można na stronie: https://up.lublin.pl/blog/prof-dr-hab-marian-wesolowski/

Wyniki wyszukiwania