Kontakt

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
**tel.:** (48-81) 445-60-82
**e-mail:** [repozytorium@up.lublin.pl](mailto:repozytorium@up.lublin.pl)

Redakcja repozytorium

Oddział Informacji Naukowej
Zespół ds. Otwartej Nauki

**mgr Ewa Kustra**
[ewa.kustra@up.lublin.pl](mailto:ewa.kustra@up.lublin.pl) **mgr Paweł Opiłowski**
[pawel.opilowski@up.lublin.pl](mailto:pawel.opilowski@up.lublin.pl)