Kontakt

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
**tel.:** (48-81) 445-60-82
**e-mail:** [repozytorium@up.lublin.pl](mailto:repozytorium@up.lublin.pl)

Redakcja repozytorium

**mgr Łukasz Pankowiec**
[lukasz.pankowiec@up.lublin.pl](mailto:lukasz.pankowiec@up.lublin.pl)