Pomoc

## Konto użytkownika * [**Rejestracja i logowanie**](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/539) * [**Dodatkowe funkcjonalności**](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/540) * [**Wyszukiwanie**](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/545) ## Pomoce dla autorów/ osób deponujących: * **Kwestie prawne do rozważenia przed deponowaniem zasobu** * **Deponowanie bezpośrednie (w pełni elektroniczne)** * **Deponowanie ścieżką pośrednią** * **Maksymalny rozmiar plików** * **Instrukcja deponowania** * [**Prawo autorskie - wskazówki**](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/549) * **Polityki wydawnicze czasopism i wydawców:** [Sherpa Romeo](https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/) i [Most Wiedzy](https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/catalog) * [**Przygotowanie pliku do deponowania**](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/550)

Kwestie prawne do rozważenia przed deponowaniem zasobu

Technicznie proces deponowania nie powinien stanowić wyzwania.

Jest jednak wiele kwestii, które przed zdeponowaniem pracy należy rozważyć:

 1. Upewnij się, czy posiadasz prawa autorskie w takim zakresie, aby móc zdeponować pracę. By to ustalić, najprościej jest sprawdzić umowę podpisaną z wydawcą, ale są też inne opcje. Wiele wydawnictw udostępnia politykę otwartego dostępu na swoich stronach internetowych, tam np. zezwala na publikację w repozytoriach – ale tylko preprintów. Istnieją narzędzia do łatwego wyszukiwania polityk czasopism, np. Sherpa Romeo.

 2. Jeśli praca ma innych autorów, należy uzyskać ich zgody. Deponując pracę oświadczasz, że takie zgody uzyskano.

 3. Zapoznaj się z Oświadczeniem Deponenta i Regulaminem Repozytorium.

 4. Rozważ na jakich zasadach chcesz udostępniać zasób:

  1. – Licencje CC – otwarte licencje dające odbiorcy dodatkowe prawa względem dozwolonego użytku (np. użycie komercyjne pracy), zależnie od wybranej licencji. Każda licencja CC (oprócz CC0) wymaga, aby osoba korzystająca z zasobu zamieściła stosowną informacje o źródle i autorze dzieła. Licencje CC.

   – Copyright / prawa zastrzeżone / dozwolony użytek – autor zachowuje i zastrzega swoje wszystkie prawa autorskie, nie udziela licencji, użytkownik może korzystać z pracy na zasadach dozwolonego użytku, czyli podobnie, jak może korzystać np. z wypożyczonej książki czy zakupionego filmu. Może cytować fragmenty zasobu, czytać/używać go, ale np. nie może dalej go rozpowszechniać lub wykorzystywać w komercyjny sposób.

   – Dostęp ograniczony (on request) – zasób będzie zamknięty, użytkownik nie będzie mógł zobaczyć jego zawartości ani pobrać. Dostępne będą metadane. Zainteresowana osoba będzie mogła skontaktować się z Repozytorium i poprosić o udostępnienie zasobu, wówczas przekażemy tę prośbę deponującemu – ewentualnie deponujący może wcześniej określić, jakim podmiotom należy przyznawać dostęp.

   – W sieci uczelnianej – zasób będzie dostępny tylko dla osób korzystających z internetu dostarczanego na terenie uczelni i z komputerów uczelnianych.

   – Embargo – Tymczasowe zamknięcie zasobu. Metadane dostępne będą od momentu zdeponowania pracy, ale plik pojawi się od wyznaczonej daty.

   – Brak dostępu – Dotyczy najczęściej danych badawczych, które mają potencjał komercyjny i mogą stanowić np. tajemnicę przedsiębiorstwa, ewentualnie danych, których udostępnienie naruszyłoby prawo (dane wrażliwe, dane tajne). Wówczas udostępniane są metadane, ale pliki nie są otwierane.

 5. Gdy wszystkie kwestie powyżej zostały uwzględnione, przechodzimy do właściwego zdeponowania pracy. Są dwie ścieżki deponowania: ścieżka pośrednia i ścieżka bezpośrednia.

Deponowanie bezpośrednie

Ponieważ proces deponowania za pośrednictwem redakcji wymaga od osoby deponującej dopełnienia dodatkowych formalności oraz zajmuje więcej czasu zachęcamy do samodzielnego deponowania plików.

Proces ten odbywa się w pełni elektronicznie. Pełna instrukcja deponowania krok po kroku (zarówno dla deponowania publikacji oraz danych badawczych) znajduje się tutaj.

Deponowanie pośrednie

Scieżka deponowania pośredniego jest wykorzystywana, kiedy chcemy np. stworzyć kolekcję specjalną wyświetlaną na głównej stronie repozytorium, zasób nie widnieje w Bibliografii Publikacji Pracowników bądź rozszerzenie plików nie jest obsługiwane przez Intranet.

Aby zdeponować pracę, należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać licencję repozytorium. Należy także podpisać oświadczenie deponenta (można to zrobić u nas). Następnie skontaktuj się z nami, aby umówić krótkie spotkanie, w czasie którego umowa zostanie podpisana z Biblioteką. Przekaż nam także zasób, który chcesz zdeponować (dowolną drogą).

* [**Instrukcje deponowania**](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/644) * **[Zalety deponowania prac w repozytorium](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/551)** * **[Słownik pojęć](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/552)**

Maksymalny rozmiar plików

Repozytorium pozwala zamieścić pojedynczy plik o maksymalnej wielkości 1,5 GB. Nie ma ograniczenia co do ilości plików w rekordzie. Łączny limit pojemności rekordu wynosi 10 GB.

Przypominamy, że nie ma konieczności deponowania wszystkich danych badawczych w przypadku datasetów, można wybrać te najbardziej istotne, powiązane z opublikowanym artykułem. W przypadku deponowania zasobów o większych rozmiarach oferujemy pomoc w deponowaniu w innych repozytoriach.