Dokumenty

**[Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 14 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie](https://up.lublin.pl/bip/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/z-51.pdf)** **[Regulamin Repozytorium](https://up.lublin.pl/bip/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/Regulamin-Repozytorium.pdf)** **[Oświadczenie deponenta](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/554)** **[Licencja Repozytorium – umowa licencyjna niewyłączna](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/555)** **[Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Repozytorium](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/556)** **[Wniosek o digitalizację](https://repozytorium.up.lublin.pl/pl/search_results/557)** **[Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie](https://bip.up.lublin.pl/files/biurorektora/2019/101/zal._nr_1.pdf)**